กรมการขนส่งทางบก

ระบบการอบรมต่ออายุ

ใบอนุญาตขับรถ

ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

สำหรับผู้ผ่านการอบรมก่อนวันที่ 1 กันยายน 2563